Wyniki lotu: lot-05 (finał) Cheb
Odległość: 520,00 km Ilość gołębi: 200 Data: 2023-09-08
Zapisz kolejność