PL-0326-21-PIETRAS-LIPOWA-05
oryg. Krzysztof Pietras