PL-0326-21-PIETRAS-LIPOWA-04
oryg. Krzysztof Pietras