PL-0326-21-PIETRAS-LIPOWA-03
oryg. Krzysztof Pietras