PL-0326-21-PIETRAS-LIPOWA-02
oryg. Krzysztof Pietras