PL-0402-23-211
oryg. Olszowy Kazimierz KO (0402 Sandomierz)