PL-0402-23-186
oryg. Olszowy Kazimierz KO (0402 Sandomierz)