PL-0402-23-167
oryg. Olszowy Kazimierz (0296 Bytów), sezon 2023 - 2k./5wkł.