PL-0402-23-224
oryg. Olszowy Kazimierz (0304 Tuchola)