PL-0402-23-175
oryg. Olszowy Kazimierz (MWG Kaszuby 2023)