PL-0402-23-174
oryg. Olszowy Kazimierz (MWG Kaszuby 2023)