PL-0402-23-98
oryg. Marynowski Grzegorz (0402 Sandomierz)