PL-0402-23-96
oryg. Marynowski Grzegorz (0402 Sandomierz)