PL-059-23-489
oryg. Włudzik M. & Kłos K. (0304 Tuchola), gołębie młode (1k./5wkł.), "Żebraczka"