PL-070-23-3056
oryg. Fusowski Adam (0402 Sandomierz)