PL-070-23-3050
oryg. Fusowski Adam (0402 Sandomierz)