PL-070-23-3040
oryg. Fusowski Adam (0402 Sandomierz)