PL-070-23-3008
oryg. Fusowski Adam (0402 Sandomierz)